Školský športový klub CVČ Nesvady – Imeľ

  

Novozámocká 21                                      tel :  035  76 92 198/ SH//  –035 76 92391/CVČ /
946 51 Nesvady                                        fax:  
035  76 92 360
e – mail : handballnesvady@szm             
              handballnesvady@pobox.sk                        
web: www.handballnesvady.sk

 P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

               Dovoľujeme si Vás pozvať na hádzanárske turnaje, ktoré usporiadame v spolupráci s Ferplast Slovakia, OcÚ Imeľ, OcÚ Nesvady a CVČ Nesvady:

FERPLAST  MIKULÁS CUP – 2006

Dátum: 1. – 3. december 20064

kat. - A: mladšie žiačky / ročn. 1994 a mladšie

kat. - B: staršie žiačky   / ročn.   1992 – 1993 /

FERPLAST   CHRISTMAS 2006

Dátum: 9 – 10. december 2004

kat. - D: ženy  / ročn. 1987 a starši

 

FERPLAST JUNIOR CUP – 2006

Dátum: 15.–  17.december 2006

kat. – C: dorastenky / ročn. 1988 a ml.

 

Miesto: ŠPORTOVÁ HALA NESVADY / parkety /

 

Štartujú: Pozvané družstvá                    Vklad: 1.000,-Sk / družstvo

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel hádzanej a rozpisu turnaja, ktorý obdržia pozvané družstvá.

Hodnotenie: Prvé tri družstvá obdržia vecné ceny, účastníci turnaja diplomy .

                     Vecné ceny obdržia aj najlepšia hráčka, brankárka, strelkyňa .

Rôzne : 1/ Stravovanie: Raňajky – 50,- Sk Obed 90,- Sk Večera 90,- Sk

             2/ Ubytovanie: A/ Športová hala Nesvady -250,- /Sk/osoba/noc/2-4 miestne izby

                                       B/ CVC Nesvady -100,-Sk/osoba /noc /

                                       C/ Éder Panzió Nesvady  – 300,- /SK/osoba/noc

Platba v hotovosti pri príchode alebo vopred na účet ŠŠK-02111571104/0900

Termín zaslania prihlášok spolu s vkladom:  do 31. septembra 2006

 

Informácie:   Ing. Juraj Miškovič

                        035-7692360 / doma

                      Mob.: 0905 – 270550

                     

Srdečne Vás očakávame na našich turnajoch a tešiac sa na skoré videnie, zostávame s pozdravom .

prihlášku poslať e-mailom, poštou alebo faxom 

Nesvady, dňa  23.06.2006                                            Ing.Juraj Miškovič - manažér klubu