30.7-5.8.2018

Týždenné domáce sústredenie

Tréningy- predpoludním a večer

Egyheteshazai öszpontosítás

Edzések – delelőtt és este

 

5.august 2018/nedeľa-vasárnap

Siófok

Odchod-indulás: 7,30

Príchod: 21,00

 

9-12.august 2018

Kolárovo Cup-2018

Prípravka, žiačky, ženy

Kicsik, diáklányok, nők

 

31.8-2.9.2018

Otrokoviceturnaj/torna

ženy,dorastenky- nők, ifi

odchod-indulás: 31.8-15,00 hod./óra

príchod-érkezés: 2.9.2018-18,00

 

 

9.9.2018/nedeľa-vasárnap

Ferplast Nesvadské dni

Turnaj- torna

Ženy- nôk