Názov klubu:

Školský športový klub centrum voľného času Nesvady - Imeľ

Adresa klubu:

ŠŠK CVČ Nesvady - Imeľ
Novozámocká 21
946 51 Nesvady

Adresa športovej haly:

Športová hala Nesvady
Jarmočná 8
946 51 Nesvady

Kontakt:

telefón ŠH: 035 7692198
telefón CVČ: 035 7692391
fax: 035 7692360
e-mail: handballnesvady@szm.sk

Vedenie klubu: 

Predseda: Ondrej Haris mobil: 0903111095
Tajomník: Jenő Vlahy tel.: 0357692407 mobil: 0908899538
Členovia výkonného výboru: Annamária Szabóová tel.: 0357692374 mobil:
Tibor Virág mobil: 0915247680
Miroslav Zolnai mobil: 0905646156
Predseda KRK: Jana Harisová mobil: 0903111095

Tréneri: 

Ženy, dorastenky: Ing. Juraj Miškovič mobil: 0905270550
Staršie žiačky: Štefan Mahor mobil: 0905673471
Mladšie žiačky,  prípravka: Veronika Szalma mobil: 0905902611