Školský športový klub CVČ Nesvady – Imeľ

 

Novozámocká 21                                      tel :  035 – 76 92 198/ SH//  – 76 92391/CVČ /
946 51 Nesvady                                        fax:  035 -   76 92 360

e – mail : handballnsvady@szm.sk           web: www.handballnesvady.sk
              handballnesvady@pobox.sk

 

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 

               Dovoľujeme si Vás pozvať na prípravné hádzanárske turnaje , ktoré usporiadame v mesiaci august – september 2006 v športovej hale v Nesvadoch :

 

„  L E T O -  2 0 0 6   “

 

Dátum : 31.august      2006 / štvrtok      kat. A : mladšie žiačky  / ročn. 1994 a mladšie /
Dátum
: 1.september  2006 / piatok       kat. B : staršie žiačky   / ročn 1992 – 1993 /
Dátum
: 2.septembr    2006 / sobota      kat. D : ženy  / ročn. 1987 a staršie /
Dátum
: 3.september  2006 / nedeľa      kat. C : dorastenky / ročn. 1988-1991 /

 Miesto : ŠPORTOVÁ HALA NESVADY / parkety /

 Štartujú : Pozvané družstvá     

 Vklad : 700,-Sk / družstvo / Ak si družstvo donesie zo sebou rozhodcu, ktorý bude na turnaji viesť zápasy bez náhrady, vklad sa neplatí !!! /

 Kaucia : 1.000,- Sk - zaplatiť s vkladom vopred do 31.7.2006 /kaucia  po turnaji sa vráti späť

 Predpis : Hrá sa podľa pravidiel hádzanej a rozpisu turnaja , ktorý obdržia pozvané družstvá.

 Hodnotenie: Zúčastnené družstvá obdržia diplomy /jedná sa o prípravný turnaj/.                   

 Rôzne : 1 / Stravovanie : Raňajky – 40,- Sk Obed 80,- Sk Večera 80,- Sk, alebo v bufete párky / á- 40,- Sk /

              2 / Ubytovanie : A/ Športová hala Nesvady -250,- /Sk/osoba/noc/2-4 miestne izby

                                         B/ CVČ Nesvady – vlastné spacáky  – 100,-Sk

                                        Platba v hotovosti pri príchode alebo vopred na účet ŠŠK

Termín zaslania prihlášok spolu s vkladom :  31.júl 2006

Informácie :  Ing.Juraj Miškovič                                         

                      Tel: 035-7692360 /doma po 20 hod.                      

                       Mob.:0905 – 270 550                         

                     

Srdečne Vás očakávame na našich turnajoch a tešiac sa na skoré videnie, zostávame s pozdravom .

 prihlášku poslať e-mailom, poštou alebo faxom

Nesvady ,dňa  22.06. 2006                                                Ing.Juraj Miškovič

                                                                                            Manažér klubu