15.10-nedeža-vasárnap

14,00 Močenok:Ferplast/mlžy

15,00 Močenok:Ferplast/stžy

14.10.2017-sobota/szombat

14,30 1-liga ženy /nôk

TOPOźČANY:FERPLAST

21.10-sobota/szombat

Prípravka-kicsik

Turnaj – torna

Kolárovo

21.10-sobota/szombat

3.turnaj 1.RL-dorky/fi

Topožčany

11,40 Topožníky:Ferplast

15,00 Kolárovo:Ferplast

22.10.2017-nedeža/vasárnap

18,30 1-liga ženy /nôk

FERPLAST:ŠURANY